Centrum Tradiční Čínské Medicíny Hradec Králové

Tradiční čínská medicína (TCM)

Čína Tradiční čínská medicína je ucelený diagnostickoléčebný systém, který má několikatisíciletou empirickou a vědeckou historii. Vychází z vlastního metodickofilosofického rámce a je specifickým přínosem čínské kultury pro celosvětové dějiny i vědu. Je svébytným systémem řešícím uceleně a velice propracovaně vztah člověka a jeho zdraví, nejen vůči k jedinci samotnému, ale i k vlivům okolního světa na něj. To se také odráží ve způsobu nahlížení na jedince jako celek a zároveň jako na součást okolního světa. Základy tohoto systému vycházejí z odlišných filosofických představ na člověka i svět, ale mají jasný a harmonický vnitřní řád i metodiku, které umožňují podle teoretických základů dosahovat předvídaných praktických výsledků.

Zdraví člověka se bere jako dynamický vyvážený proces mnoha pochodů a změn v celém organismu, nemoc je proto brána jako místní nebo celková disharmonie. V praktické části se proto neléčí jen daný příznak nebo nemoc (např. horečka, bolest lokte, ekzém na zápěstí, chudokrevnost po porodu, atd.) ale také celková porucha vnitřní dynamické rovnováhy. K tomu slouží řada metod a postupů (úprava životosprávy, dietetická opatření, akupunktura, prohřívání bodů, masáže, fytoterapie, zdravotní cvičení). Právě z toho vyplývá, že pacient je rovnocenným partnerem praktika TCM a jeho zodpovědný a důsledný postup zvl. v oblasti pohybových aktivit, dietetiky a úpravy sociálních vlivů je stehjně důležitý, někdy i důležitější, jako vlastní léčebné postupy, které provádí lékař.

Psychický i fyzický stav jedince je různým projevem jednoho stále se proměňujícího obrazu vnitřních pochodů a obě tyto součásti se ovlivňují a odrážejí změny nejen v sobě samé ale i navzájem. Tento celkový pohled na jedince s jeho více či méně vyjádřenými potížemi a příznaky, umožňuje tak odhalovat i počáteční nebo přípravná stádia nemocí, skládat často nepatrné nebo nejasné náznaky a harmonizovat stavy i u „chronických nebo nezařaditelných“ onemocnění podle západní nomenklatury.

Čína

Je třeba si uvědomit, že postupy, klasifikaci i názvosloví západní medicíny nelze mechanicky přenášet na tradiční čínskou medicínu a naopak, ale často lze s rozvojem různých diagnostických a laboratorních metod prokázat účinky řady léčebných metod, které byly již dávno teoreticky pomocí postupů TCM rozpracovány a staletou praxí i ověřeny. O tom svědčí i bohatá vědecká literatura z posledních 30 let, která odráží výsledky mnoha experimentálních prací prováděných na řadě univerzitních pracovištích po celém světě.

Každodenní úspěšná léčba desítek milionů lidí v celé Číně i mnoha dalších zemí jihovýchodní Asie po staletí, a poslední desetiletí i v řadě zemí Evropy, Afriky a Ameriky, vypovídá o reálnosti celého tohoto systému a může být i nadějí pro západní medicínu u chronických a nejasných stavů, které jsou „jen bržděny a udržovány“, ale v řadě případů zatím kauzálně neléčitelné.

Naše zkušenosti z medicínské praxe v Evropě i v Číně ukazují, že postupy západní a východní medicíny se dají úspěšně kombinovat, navzájem se doplňovat a společně mohou využívat pozitivní prvky z každé z nich, podle stavu nemocného, nemoci, dostupnosti diagnostických i léčebných metod i celkového sociálně ekonomického kontextu.

Samozřejmě je třeba přistupovat i k tomuto systému s určitým kritickým nadhledem, ale i pokorou před obrovským množstvím nahromaděných, utříděných a prověřených informací. Zároveň si je třeba stále uvědomovat, že ani tradiční čínská medicína není samospasitelná, že má svá omezení, indikace a priority. A to co je vždy rozhodující, je lidský faktor, ať už jako více či méně spolupracující pacient se svou rodinou a okolím na jedné straně, tak i více či méně vzdělaný, zodpovědný a kritický i sebekritický praktik na straně druhé!

chrám
První nádvoří Konfuciova chrámu, Tianjin

Co nabízíme? Co je TCM? Vyšetření dle TCM Před vyšetřením Ordinační hodiny Ceník Kvalifikace Ze zdravotních důvodů je ordinace od května v omezeném, ale nepřerušeném provozu.

» Škola TCM Lóngmén | Interní ordinace | MUDr. Michal Strnad ©2000-17 <Jš>G+