Centrum Tradiční Čínské Medicíny Hradec Králové

Bezpečnost produktů čínské medicíny

V posledních letech se objevují v českém i zahraničním tisku různé články, často „senzačního ladění“, které napadají produkty tradiční čínské medicíny. Je samozřejmostí, že úspěšné výrobky jsou často napodobovány, nebo různé padělky neobsahující deklarované složky a nemající uváděné vlastnosti, jsou vydávané za „originály“. Výsledkem často bývá chtěná i nechtěná diskreditace kvalitního produktu, kvalitní firmy, atd. a v konečném důsledku i celé čínské medicíny.

Je třeba si uvědomit, že i sebelepší lék, léčebný postup, zdravá složka výživy, pohybový režim, atd. které se používají v nevhodné indikaci, nevhodné dávce, pro nevhodného jedince, v nevhodnou dobu, nevhodně kombinované, mohou přivodit mírné i závažné komplikace a obtíže. Velmi jednoduše řečeno, i zdravé luštěniny ve velké dávce, nebo u lidí se záněty střev, mohou způsobit problémy. Jiným příkladem mohou být například „západní léky“ na hypertenzi, z nichž některé jsou nebo nejsou vhodné u diabetiků, nebo u lidí s dechovými obtížemi, nebo u jedinců s otoky dolních končetin, atd. To, co je zdůrazňováno ve všech složkách tradiční čínské medicíny, je individuální přístup k danému jedinci.

V praxi se projevuje posuzováním stavu jedince vzhledem k jeho potížím obecně, ale i v daném konkrétním okamžiku. V důsledku to při správném postupu vede ke stanovení obecně postupů harmonizace, nebo léčby, které vykazují obecnou tendenci vzhledem k dlouhodobým obtížím, ale i konkrétní úpravy při změně doplňujících problémů, nebo se změnou vývoje stavu jedince. Abychom doplnili výše uvedené příklady, pak při vysokém tlaku se u jedince A použije směs a postupy typu „AA“ a u jedince B, který má také vysoký tlak postupy „BB“. A tyto mohou být někdy i přesně odlišné, nebo jdoucí proti sobě. Léta již úspěšně využíváme produkty dovážené firmami TCM Herbs s.r.o. z Českých Budějovic a TCM Bohemia s.r.o. z Hluboké nad Vltavou, které zaručují kvalitu garantovanou i několikastupňovou kontrolou. Protože ne všechny zdroje produktů TČM v naší republice splňují níže uvedené stupně bezpečnosti a jejich kontroly (byť jsou někdy i levnější), nepoužíváme je.

Produkty TCM Herbs

TCM Herbs

Bezpečnosti a kvalitě produktů společnosti TCM Herbs s.r.o. je věnována v celém průběhu výrobního i prodejního procesu maximální pozornost. Jde o škálu různých kontrolních a schvalovacích procesů, kterou absolvují produkty na cestě ke konečnému zákazníkovi. Produkty mají následující certifikáty a kontroly tak, aby mohly být dováženy a distribuovány v zemích EU i v České republice.

Čína – Good Manufacture Practice (GMP)

Jde o certifikát, který uděluje vláda např. z Austrálie či Ameriky těm výrobním produktům, které splňují pravidla výroby dle západních parametrů. To znamená, že se ve zvýšené míře dohlíží na výběr druhů a kvalitu bylin, kontroluje se přítomnost těžkých kovů, pesticidů, alfa toxinů a jiných cizorodých látek. Podmínky pro udělení GMP jsou velice přísné, a proto držitelem tohoto ocenění vysoké kvality je pouze několik výrobců v celé Asii.

Belgie

Druhým dodavatelem je belgická firma Medichin, která dováží veškeré suroviny od firmy Min Tong Pharmaceutical Co., která byla založena v roce 1938 a patří k nejstarším a nejlepším firmám v této oblasti. Tento partner je zvolen s ohledem na jeho důslednou laboratorní kontrolu, kterou věnuje celému výrobnímu procesu. Obzvláště bedlivě je pak sledována přítomnost pesticidů (4 skupiny), herbicidů, fungicidů, alfa toxinů a bakteriální kontaminaci (např. E. coli, Salmonela, plísně a celkové množství bakterií). Veškeré testy probíhají v německé laboratoři Kneipp Forschung.

Každá šarže je označena certifikátem s podrobnou analýzou, garantující identitu bylin.

Produkty TCM jsou v ČR schvalovány následujícími institucemi:

  • Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) - posuzuje zařazení produktů mezi léčiva či doplňky stravy.
  • Státní zdravotní ústav (SZÚ) - vyjadřuje se ke kvantitě obsažených bylin, což představuje bezpečnost účinku bylin na lidský organismus a dále se vyjadřuje ke kvalitě produktů, což zahrnuje toxikologická vyšetření na těžké kovy (rtuť, olovo, kadmium, arsen) a vyšetření na bakteriální kontaminaci (E. coli, Salmonela a plísně). Dále kontroluje originální složení a výrobní proces dle GMP standardů a schvaluje veškeré údaje uvedené na etiketě produktů.
  • Ministerstvo zdravotnictví ČR - vydává souhlas (tzv. HEM) podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) bod 3 a odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů s uvedením do oběhu potravin určených pro zvláštní výživu (doplňku stravy).
  • Státní zdravotní ústav (SZÚ), Národní referenční centrum pro kosmetiku - uděluje NOTIFIKACI kosmetickým přípravkům, jako jsou např. regenerační krémy, náplasti, šampony, spreje.

Produkty TCM dále kontroluje:

  • Státní zemědělská a potravinová inspekce (SZPI) - odebírá v pravidelných intervalech vzorky výrobků na stanovení těžkých kovů, bakterií, plísní a dohlíží na dodržování správnosti údajů uvedených na etiketách.
  • Státní ústav kontroly léčiv (SÚKL) - kontroluje možnosti přítomnosti syntetických kortikoidů v regeneračních krémech.
  • Celní úřad - má na starosti kontrolu dovozu ekologicky ohrožených druhů bylin, které podléhají CITES. Pokud by v průběhu tohoto několikastupňového kontrolního procesu došlo k záchytu nevhodné šarže, nebo produktů (a kontrolována je každá dovezená zásilka), jsou tyto vráceny a nedostávají se vůbec do distribuce.

Produkty TCM Bohemia

TCM Bohemia

Všechny uvedené produkty jsou vyrobeny ve standardu GMP (Good Manufacturing Practice), což je standard zaručující kvalitu odpovídající evropským a americkým normám.

U žádného z uvedených bylinných preparátů nebyla popsána nepříznivá interakce s farmakologickou léčbou. Zatímco lék je chemicky přesně definovaná látka, dosedající na určitý receptor v daných tkáních, bylinná směs představuje nesčetné množství přírodních jemně působících látek, které působí příznivě na mnoha úrovních organizmu. Dle čínského přísloví je bylinná léčba dobře vedenou dietetikou.

Text uvedený u jednotlivých produktů se vztahuje pouze na výrobky distribuované naší společností. Nemůžeme ručit za složení ani kvalitu výrobků jiných společností, i kdyby měly identické názvy. Výrobců čínských bylinných směsí je velké množství a ne každý z nich je stejně kvalitní.

Zpracování a testování

Bylinné směsi jsou z bylin vyráběny v Lanzhou Taibao Pharmaceutical Factory, která je předním producentem těchto preparátů a vyváží je do USA, Japonska, Austrálie, Holandska a dalších států. Je držitelem certifikátu GMP, opravňujícího k exportu do "západních zemí".

Byliny jsou zde smíchány podle tradičních receptur, vařeny a z vyvařeného odvaru se sušením získává extrakt. Ten se poté lisuje a povrchově leští do kuliček, hotových k přímému použití, bez nutnosti dalšího vaření. Tímto postupem se zajistí ideální forma podávání a hygienická nezávadnost, která je nadále ještě testována na výstupu i při dovozu.

Bylinné směsi jsou pro užívání v ČR schváleny Státním Zdravotním Ústavem nebo podobnou institucí v jiné členské zemi EU. Před schválením se směs testuje na mikrobiologickou nezávadnost, přítomnost těžkých kovů a provádí se chemická analýza obsahu. Ve spolupráci s MZd se určí doba expirace a podmínky skladování.

Bezpečnost produktů Všechny produkty

» Škola TCM Lóngmén | ZdravShop.cz | MUDr. Michal Strnad ©2000-2022 <Jš>G+