Centrum Tradiční Čínské Medicíny Hradec Králové

Vyšetření podle TCM

První vyšetření

 1. Obvykle trvá přibližně 1 hodinu. Obsahuje zjištění základních anamnestických údajů o předchozích obtížích a nemocech, i o způsobu předchozí léčby. Proto je vhodné si s sebou přinést informace o dřívějším léčení a o současně používaných lécích.
 2. Dále se provede rozbor největších obtíží podle teorií TCM (diagnostika dle bagang, jingmai, wuxing, zangfu...), včetně vyšetření pulzů a jazyka. Součástí bývá i vyšetření některých základních funkčních akupunkturních bodů po těle nebo na uchu.
 3. Tyto kroky umožní stanovit souhrnné diagnozy i etiopatogenetické příčiny a z toho odvodit strategii léčby.
 4. Konečně se stanoví vlastní metoda léčby (akupunktura, moxa, fytoterapie, ušní akupunktura...) a konkrétní postup (délka základní kúry, frekvence ošetření, které body se napíchnou, jaké bylinné směsi se přidají k upravené stravě, atd.)
 5. Celý nález i zamýšlený postup je s Vámi probrán a dohodnuta další forma léčby, úpravy životosprávy...
 6. Součástí prvého vyšetření může být některý z léčebných postupů.
 7. O vyšetření a diagnostických i léčebných závěrech obdržíte souhrnný protokol.
 8. Získané anamnestické údaje o příznacích a nemocech jsou obvykle ještě dodatečně revidovány mimo vlastní dobu konzultace a celkový strategický plán je ještě doplněn pro další návštěvy. To je ale v době, kdy již nemusíte v ordinaci pobývat.
 9. Akceptování, nebo odmítnutí navrhovaného postupu, nebo jeho jednotlivých variant, je na Vašem konečném rozhodnutí před zahájením dalšího postupu, protože Vaše spolupráce je pro úspěšné výsledky nezbytná. V řadě případů bude vhodné zásadně změnit některé pracovní, pohybové nebo stravovací návyky.

Druhá a další návštěvy

 1. Mohou být 1× i vícekrát do týdne, podle závažnosti a akutnosti stavu (i kapacity a dostupnosti pracoviště).
 2. Podle vývoje obtíží a odpovědi na předchozí léčbu trvají přibližně 15 minut.
 3. Jde o zhodnocení stavu od minule a provedení léčebného zákroku (akupunktura, aurikuloterapie, moxa, fytoterapie...), nebo rozbor vývoje stavu, zhodnocení psychického stavu a dohodnutí dalšího postupu.
 4. Základní kúra obvykle obsahuje 6-10 sezení (návštěv), podle typů postižení a zvoleného způsobu léčby.

Vysvětlení některých pojmů

vpichování

Akupunktura

- léčba vpichováním jehel do akupunkturních bodů, jejich masáží, nebo prohříváním, někdy také vpichování injekčně malého množství vitaminů

Základní kúra je 6–8 sezení, 1-2× týdně.

Moxa

- prohřívání akupunkturních bodů zvláštním cigárem z pelyňku, nebo prohřívání vpíchnutých jehel zapálenými kužílky z pelyňkové drtě.

Moxa vyhání chlad z postižených oblastí nebo akupunkturních drah, zlepšuje cirkulaci v těchto drahách a posiluje hlavně yangqi.

ušní akupunktura

Čínská ušní akupunktura

- napichování či masáž aktivních bodů na uchu.

Základní kúra je 6-8 přepíchnutí, 1× týdně.

Systém čínských akupunkturních bodu se částečně liší od tzv. Francouzské školy aurikuloterapie.

Fytoterapie

- využívání speciálních čínských bylinných směsí jako doplňků upraveného stravování; využíváme cca 200 hotových směsí v podobě nalisovaných kuliček, tabletek, nebo cca 150 individuálně připravovaných čajů pro vaření.

Návštěvy 1× týdně až 1× za 2 měsíce, potravinové doplňky se konzumují podle návodu doma.

Délka používání závisí na typu onemocnění: např. u akutních nachlazení cca na 3 dny - 2 týdny; u chronických stavů vyčerpanosti, nebo mnohaletých kloubních obtíží i několik měsíců až rok; někdy se tyto kúry opakují několikrát do roka.

baňky

Baňky

- mohou být součástí základní kúry, často se přikládají na konec po aplikaci jehel, zesilují účinek jehel, odstraňují blokádu v akupunkturních drahách i stáze krve.

elektroakupunktura

Elektropunktura, elektroakupunktura

- bývá součástí základní kúry. Využíváme speciálních přístrojů, které aplikují různé typy elektrické stimulace na malé plochy kolem jednoho nebo více akupunkturních bodů, nebo pomocí svorek přímo přes akupunkturní jehly. Vedle vlastní stimulace bodů můžeme navozovat i různé typy masáží ve svalových oblastech. Zesiluje účinnost akupunkturních jehel, nebo nahrazuje vpich jehel. Často se užívá u pohybových a neurologických problémů (spasmů svalů a šlach, poruch hybnosti po mrtvici, u paréz...).

Co nabízíme? Co je TCM? Vyšetření dle TCM Před vyšetřením Ordinační hodiny Ceník Kvalifikace

» Škola TCM Lóngmén | ZdravShop.cz | MUDr. Michal Strnad ©2000-2022 <Jš>G+